El grup com a context poderós, ofereix un espai privilegiat de canvi on es produeixen situacions qualitativament diferents del tractament individual. La importància de les relacions interpersonals en el nostre desenvolupament és el que confereix al grup una dimensió diferent i potent.

Que ens mostra aquest vídeo?

Aquest vídeo, en un curt període de temps, mostra el valor que té el treball en equip. Estem endinsats en una societat cada vegada més individualista, on tots pensem en el bé individual i no en el bé col·lectiu.

En un dia caòtic, estressant surt un nen de l’anada disposat a canviar-lo, vol treure un tronc de la carretera perquè es torni ha restablir el trànsit i la tranquil·litat al poble, i de cop i volta aquest gest captiva a la gent i fa que es comencin a incorporar a la tasca, organitzant-se com a grup per a poder arribar a una finalitat comuna. És en aquest moment on un s’adona de la importància que té un grup, el que un bon treball en equip pot aconseguir més que la individualitat.

Si pertanyo en un grup, ja estic treballant en equip?

S’ha de diferenciar entre treball en equip i grup de treball, ja que tenen una finalitat i una manera de funcionar diferent. Només fixant-nos en les definicions corresponents podem veure en què es diferencien.

Grups de treball; Dues o més persones que interactuen lliurement, comparteixen algunes normes col·lectives i tenen una identitat comuna. (Kreitner i Kinicki, 1997).

Treball en equip; Grup de persones amb una missió o objectiu comú, amb habilitats que es complementen, que treballen de forma coordinada i amb la participació de tots els seus membres
per tal d’aconseguir una sèrie d’objectius comuns, dels quals en són responsables. (Hackman, 1987; Alderfer, 1977).

Les característiques més importants del treball en equip i que els diferencia del grup de treball és que té; un objectiu definit, una distribució del treball basant-se en les habilitats o capacitats personals, una comunicació intensa entre els integrants per assegurar els resultats, un coordinador per comunicar dificultats, enllaços i mostrar avenços, existeix una valoració del que han aconseguit tots els integrants de l’equip, hi ha un alt nivell de compromís de tothom en els esforços per aconseguir els resultats esperats, es creen noves experiències d’autoaprenentatge per a tots els integrants i es practiquen els valors: honestedat, responsabilitat, lideratge, innovació i també superació personal.

En canvi en els grups de treball pretenen assolir objectius comuns, tenen sentit d’identitat compartit intern i extern, es dóna oportunitats de participació i interacció, s’ha de donar cohesió de grup, hi ha un líder i seguidors i ha d’haver capacitat d’aprovació en relació amb els seus integrant.