Què és una CDN i perquè serveix?

Què és una CDN i perquè serveix?

Millorant l’accessibilitat a la informació i la velocitat d’entrega d’aquesta als usuaris de tot el món.

què és una cdn

Explicat de manera ràpida, Internet és una xarxa d’ordinadors connectats els uns als altres i que emmagatzemen informació de tota mena. Els usuaris, es connecten a aquests ordinadors que poden estar situats a qualsevol part de món.

Això provoca una velocitat desigual de resposta, ja que els usuaris que realitzen peticions a servidors remots que estan allunyats geogràficament de la seva posició reben una resposta més lenta que els que són a prop.

Per cobrir aquesta necessitat apareixen les CDN o Xarxa de Distribució de contingut (Content Delivery Network). Aquestes, són un conjunt de servidors que es troben ubicats en diferents zones geogràfiques i que contenen còpies locals de certs continguts que estan allunyats geogràficament dels usuaris.

D’aquesta manera l’usuari es connecta a la CDN en comptes de fer-ho al servidor remot on resideix el contingut original i es descarrega la còpia local dels continguts que tingui emmagatzemats: imatges, vídeo, documents, arxius d’àudio, etc …

L’objectiu és que els usuaris que estan lluny rebin ràpidament el contingut del lloc web des del servidor més proper físicament.

què és una cdn

Quan em convé utilitzar una CDN?

Una pregunta òbvia a què és una CDN, sobretot si tens una web i has llegit la primera part de l’article. La resposta és senzilla: bàsicament, serà recomanable utilitzar una CDN quan el teu lloc web tingui un abast internacional o aspiri a això, també quan vols distribuir àudio i vídeo a múltiples usuaris i t’interessa servir aquest contingut el més ràpid possible.

També pot resultar-te interessant utilitzar una CDN si tens un e-commerce i vols vendre més enllà del teu país. D’aquesta manera facilitaràs l’accés al contingut o productes de la teva pàgina, augmentant la velocitat del teu lloc i millorant l’experiència dels usuaris.