importancia dels certificats SSL

Que són i Importància dels certificats SSL per la seva web?

La importància dels certificats SSL és que brinda a l’usuari de la web una major seguretat online, garantint que el lloc que estan visitant és segur.

gamification -empresa

Ja apliques la “gamification” a la teva empresa?

El terme gamificació, de l’anglès “gamification”, pot traduir-se com “convertir en un joc”. Una definició formal podria ser la de “l’aplicació de conceptes i tècniques de la teoria de jocs a contextos aliens al joc”.

Estratègia de posicionament seo

Millora la teva estratègia de posicionament SEO

Recordem que el SEO (Search Engine Optimization) és el posicionament natural en els cercadors. Fa més de deu anys que els cercadors són la porta principal d’entrada a navegar per Internet, pel qual si no apareixes en ells, serà difícil que la gent et trobi.