PROJECTE

VENTE ET NEGOTIATION | Programa de negociació (FR)

Landing page per programa de negociació a frança

vente et negotiation E-learning

Venteetnegotiation.com, és una landing realitzada per a la inscripció a cursos subvencionats en l’estat francès. Certificació de formació reconeguda per l’Estat i elegible per al CPF.
Aquests cursos es realitzen en la zona de WordPress de Backend amb un sistema LMS de E-Learning per a seguiment de curs i avaluacions.

El projecte

En Venteetnegotiation.com,  es va realitzar una Landing page senzilla amb el resum del programa de negociació que la companyia proposa.

Per a realitzar aquest curs es va instal·lar un sistema LMS d’E-learning on l’administrador pot realitzar el seguiment dels alumnes, avaluacions, certificacions, altes i baixes entre altres tasques. Aquí es va introduir el curs dividit en unitats d’aprenentatge amb els seus corresponents Quiz d’avaluació.

Feina realitzada

  • Desenvolupament web baix plataforma WordPress.
  • Instal·lació i parametrització de sistema LMS per a E-learning.
  • Alta de curs amb unitats i quizes d’avaluació.
  • Disseny de logo corporatiu.