PROJECTE

Dirgest

Pàgina web corporativa

Dirgest, pàgina web corporativa de serveis integrals d’assessorament i recobrament. Els socis fundadors (Carlos i Josep Maria) i el seu equip, són professionals amb àmplia i contrastada experiència en el sector del Credit Management i de la recuperació de deute judicial i extrajudicial.

Ofereixen al seu client un assessorament integral en Risc Financer, Credit Managemet i Recuperació de Deute.

 

Website: https://dirgest.com/

El projecte

Pàgina web corporativa, de disseny senzill (one page) per presentar tot el seu portfoli de serveis en una mateixa pàgina. Landing amb finalitat de branding i representació al principat d’Andorra.

Feina realitzada

  • Desenvolupament i disseny segons indicacions del client.
  • Instal·lació i parametrització de WordPress.
  • Configuracions de formulari d’alta a la newsletter.
  • Alta en cercadors.
  • 1 idioma.