PROJECTE

CEFNE | Experts in negotiation

Pàgina web corporativa + Plataforma E-Learning

CEFNE és una empresa d’experts en formació en negociació i lideratge empresarial des de 2013. La seva activitat internacional els ha portat a formar en més de 45 països, 300 empreses i 10.000 professionals.

El seu director general Eduard Beltran compta amb una àmplia trajectòria com a professor universitari en SciencesPo de París, la Universitat Complutense de Madrid i la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i ha publicat diversos llibres tots ells relacionats amb el món de la negociació i el lideratge..

El projecte

Desenvolupament de pàgina corporativa en WordPress per captació d’usuaris als programes de negociació de la companyia. S’ha aprofitat una secció per a la venda dels llibres del director Eduard Beltrán per a donar suport a la fase de branding.

Internament es va instal·lar un sistema LMS per a cursos E-learning (Seguiment de curs, certificacions, avaluacions) amb el programa principal de negociació.

Independentment es va desenvolupar una landing page sense punts de fugida per a l’aterratge d’usuaris de campanyes de ADS, al qual se li va afegir un formulari de conversió amb descàrrega d’un E-Book – realitzat també per nosaltres- per a captar dades de leads d’interès.

Feina realitzada

  • Desenvolupament web baix plataforma WordPress.
  • Instal·lació i parametrització de sistema LMS per a E-learning.
  • Formularis de captació de leads per a campanyes puntuals amb Ebook personalitzat com lead magnet.
  • Landing específica – activa només en campanyes-.