PROJECTE

CEA Esdeveniments

Plataforma creada per a esdeveniments puntuals

CEA esdeveniments és una plataforma creada amb motiu del 10è aniversari de la Confederació Empresarial Andorrana i fer d’aquest acte una festa empresarial.

 

La CEA (Confederació Empresarial Andorrana) s’ha consolidat en els seus 9 anys de vida com una entitat globalitzadora del teixit empresarial del país, agrupant més de 600 empreses, guiant-les i ajudant-les en l’aventura empresarial. Des de la seva aparició, cada any, s’ha realitzat un acte de tancament de l’any cursat, presentant unes memòries anuals, resumint l’activitat de l’any anterior.

 

Els premis CEA buscaran destacar les activitats d’empreses del Principat que es veuran recompensades per la feina ben feta! Un dels Esdeveniments empresarials més importants de l’any!

 

Websitewww.cea.ad/esdeveniments/

El projecte

El treball amb la Confederació empresarial andorrana (CEA) ,es va centrar en desenvolupar una site per a esdeveniments, més especificament pels Premis CEA per informació sobre la gala, mostrar nominats i guanyador, compra d’entrades i galeria.

 

Per aquest motiu es van incorporar com a elements destacats addicionals i funcionals:

  • Formularis avançats.
  • Gestor de compra d’entrades.
  • One page.

Feina realitzada

  • Instal·lació de WordPress amb modificacions personalitzades de codi.
  • Formularis avançats.
  • Posicionament SEO bàsic.
  • Maquetació i adaptació de material gràfic.
  • Instal·lació i parametrització mòdul de compra de tiquet.