justificar els textos d'una pàgina web

Per què no s’han de justificar els textos d’una pàgina web?

HTML & CSS: Per què no s’han de justificar els textos d’una pàgina web?

 

En aquest article tractarem d’explicar perquè no és convenient utilitzar la propietat de CSS text-align:justify;. Segurament si ets dissenyador web saps el perquè de l’assumpte, com també és segur que t’has trobat algun cop fent els últims retocs al maquetat d’una pàgina web, i de cop, el client et demana si pots alinear els textos de certa columna o paràgraf perquè quedi tot a la mateixa alçada i “més bonic”. Doncs bé aquí explicarem una sèrie de motius pels quals aquesta pràctica no és recomanable:

 

  1. Línies justificades = embolic dins del paràgraf.

No discutirem que, visualment, pot quedar més atractiu un text justificat o per separar columnes de manera “més neta”. El problema es que en molts casos pot resultar un embolic, ja que no podem controlar el comportament de la justificació, que es pot veure alterat per l’ample variable dels textos depenent dels dispositius que utilitzi l’usuari per llegir la nostre web. Això penalitza l’interior del paràgraf, on es generaran grans espais buits entre paraules per tal d’igualar totes les línies a la mateixa alçada, això provoca interrupcions en la lectura i fan el bloc de text desigual.

Val la pena sacrificar la lectura d’un text per tal de tenir les línies justificades? Rotundament no, el que en interessa es que el text sigui llegit.

 

  1. La tecnologia web no està preparada per a la justificació.

Si alguna vegada has treballat amb alguna eina de disseny editorial com Adobe Indesign, segur que t’has adonat de que fan servir un sistema més sofisticat a l’hora de justificar els textos. Aquests programes treballen, no només amb l’espai entre paraules, sinó que també juguen amb l’espai entre lletres, afegeixen guions si s’ha de tallar una paraula al final d’una línia, o, fins i tot, disposen de versions de la mateixa font més amples o més estretes, d’aquesta manera s’aconsegueix una justificació molt més equilibrada. Aquests factors no es poden controlar ni amb HTML ni amb CSS, i per tant els navegadors ho interpretant deixant enormes buits entre paraules.

justificar els textos d'una pàgina web
 - lectura confusa

  1. Els textos justificats son els més difícils de llegir.

Probablement aquesta es la raó principal per la qual no fer servir textos, recordem que el que ens interessa dels textos de la nostra web es que l’usuari o client els llegeixi.

A banda de la raó evident que hem comentat en els punts anteriors, sobre els buits que es generen dins dels paràgrafs de text que dificulten la lectura hi ha una altre raó que potser es menys evident, i es que és més fàcil llegir línies desiguals, ja això facilita agafa referencia al lector per trobar la línia següent, això és més complicat quan les línies son iguals.

 

 

  1. Els diaris fan servir textos justificats.

Això  és bastant habitual correcte, la majoria de publicacions impreses utilitzen text justificat, però com s’ha comentat anteriorment, els editors professionals utilitzen un programari especialitzat per assegurar-se que l’espaiat és correcte, utilitzant diferents tècniques perquè sigui agradable de llegir.

Dit això, us heu adonat que aquestes publicacions impreses a la web no utilitzen text justificat?

 

  1. Digues NO a la justificació.

La justificació de textos sacrifica la utilitat de la paraula a costa de la recerca equivocada d’una estètica neta i ordenada. Fins i tot amb l’ús d’aplicacions d’escriptori sofisticades, el text justificat necessita l’actuació d’un tipògraf ben format per que quedi bé, ja sigui aplicant canvis concrets en la tipografia o en els buits que es generen.

Per tant, sobretot en entorns web, i sobretot si sou dissenyadors, mai justifiqueu el text. Serà una pregunta menys per fer-vos en el ja il·limitat món del disseny.

I recordeu sempre, que si teniu un dubte sobre aquest o d’atres temes relacionats amb el disseny d’una pàgina web, nomès teniu que enviar-nos una consulta i us repondrem el mes aviat possible.