Els 10 conceptes bàsics d’usabilitat web (II)

Els 10 conceptes bàsics d’usabilitat web (II)

Continuem repassant els conceptes bàsics d’usabilitat que faran que els usuaris trobin el que busquen a la teva web amb el mínim esforç i en el menor temps possible.

En l’article anterior vàrem conèixer 5 dels 10 principis que, Jackob Nielsen, el visionari de la usabilitat web, va formular al 1995, i que encara avui dia s’utilitzen com a principis base de l’estudi de la usabilitat web. En aquest article veurem els 5 principis restants:

6. Reconèixer millor que recordar: Hem de fer visibles les accions i opcions per a que l’usuari no hagi de recordar informació entre diferents pàgines o seccions de la pàgina web.

Un exemple més fàcil d’entendre és un editor de textos.

Quan s’hagi de seleccionar una font d’entre moltes que s’han instal·lat, què és més fàcil? Recordar el nom de cada una d’elles i de com era; o pel contrari, que ens fem una idea de com és si ens mostra una previsualització de la font.

Exemple fonts usables ux

7. Flexibilitat i eficiència d’ús: És important personalitzar les accions freqüents. De vegades cal crear acceleradors o dreceres per millorar la usabilitat per als usuaris més experts intentant preparar la web per a tot tipus d’usuaris.

Si aconseguim que qualsevol usuari pugui navegar per la nostra web aconseguim flexibilitat.

I si tenim opcions per als més experts obtenint eficiència.

8. Disseny estètic i minimalista: Les pàgines no han de contenir informació innecessària. Cada informació extra competeix amb la informació rellevant i disminueix la seva visibilitat.

exemple disseny web minimalista

9. Ajudar els usuaris a reconèixer, diagnosticar i solucionar els errors : Els missatges d’error han d’expressar clarament quina ha estat la causa del problema.

La majoria coneixem què és un error 404, però hi ha gent que no sap el que és.

És per això, pel que hem de canviar-lo perquè en comptes de que aparegui error 404, digui alguna cosa més amigable com: Ho sento, pàgina no trobada i donar-li una possible sortida afegint pàgines relacionades o un cercador intern perquè pugui buscar i no es vagi del web.

usabilitat 404

10. Ajuda i documentació: Amb aquests principis s’intenta sempre que l’usuari no hagi de fer servir documents d’ajuda per poder navegar o utilitzar una aplicació. Així i tot, sempre hem de donar a l’usuari la possibilitat de tenir un petit manual de funcionament.

Un exemple clar d’aquest principi son les seccions de Faq’s de moltes webs o els Tours que es fan en alguns casos quan un usuari utilitza per primera vegada una aplicació.

disseny web andorra