hashtags a twitter

Com funcionen els hashtags a Twitter?

Hashtag és una paraula anglesa que significa etiqueta i es refereix a la/les paraula/les o caràcters alfanumèrica precedits pel símbol de coixinet “#”, usat en determinades plataformes web d’internet.

hashtags-areafdesign

Què són i com crear hashtags “#”?

Hashtag és una paraula anglesa que significa etiqueta i es refereix a la/les paraula/les o caràcters alfanumèrica precedits pel símbol de coixinet “#”, usat en determinades plataformes web d’internet.

Importància dels colors en el disseny gràfic i web

La importància del ús dels colors en el disseny gràfic i web

A l’hora de voler donar a conèixer la nostra marca, projecte hem de pensar quina sensació volem crear al client quan ens visualitzi. I per això hem de tindre en compte quins són els colors que s’utilitzarà en la imatge corporativa (logotip, díptics, anuncis, pàgina web, etc).