treball en equip

El valor del treball en equip

El grup com a context poderós, ofereix un espai privilegiat de canvi on es produeixen situacions qualitativament diferents del tractament individual. La importància de les relacions interpersonals en el nostre desenvolupament és el que confereix al grup una dimensió diferent i potent.