Els 10 conceptes bàsics d’usabilitat web (I)

Els 10 conceptes bàsics d’usabilitat web (I)

Repassem els conceptes bàsics d’usabilitat que faran que els usuaris trobin el que busquen a la teva web amb el mínim esforç i en el menor temps possible.

Com diria Steve Krug en el seu llibre “Don’t Make me Think”, no facis pensar a l’usuari que visita la teva web:

Se trata del principio fundamental, el voto de calidad primordial a la hora de decidir si algo en el diseño web funciona o no. Si sólo tiene capacidad en su mente para una única norma de usabilidad, quédese con ella. Todo lo que con ello quiero decir es que, hasta lo que humanamente es posible, cuando se mire una página web ésta ha de ser obvia, evidente, clara y fácil de entender. Tendría que poder ``entenderla`` (qué es y cómo usarla) sin agotar esfuerzos pensando en ella.

En aquest article ens centrarem en els 10 principis que, Jackob Nielsen, un visionari de la usabilitat web, va formular al 1995, i que encara avui dia s’utilitzen com a principis base de l’estudi de la usabilitat web. Aquests conceptes són generals i no entren en detalls tècnics però si que ens marquen una línia i ens donen a entendre quines tècniques o recursos podem utilitzar en cada un dels casos per complir amb ells.

1. Visibilitat de l’estat del web: el sistema sempre ha de mantenir informats els usuaris sobre els processos que s’estan duent a terme.

L’exemple clàssic són els comentaris que indiquen que un correu s’ha enviat correctament o que hi ha un camp requerit que no ha estat completat en un formulari. També poden ser-ho les barres de càrrega, els breadcrumbs o indicadors d’un procés de compra.

2. Relació entre la web i el món real: el sistema ha de parlar l’idioma dels usuaris, amb paraules, frases i conceptes familiars per a l’usuari, en lloc de termes orientats al sistema. Seguiu les convencions del món real, fent que la informació aparegui en un ordre natural i lògic.

3. Control i llibertat de l’usuari: hi ha vegades en què els usuaris triaran les funcions del sistema per error i necessitaran una “sortida d’emergència” clarament marcada per deixar l’estat no desitjat al què han accedit per error, sense haver de passar per una sèrie de passos. S’ha de donar suport a les funcions de desfer i refer.

Un exemple clar és la possibilitat d’esborrar productes afegits a la cistella prèviament perquè, per exemple, l’usuari finalment, decideix no comprar un producte que prèviament havia afegit.

4. Consistència: Els usuaris no haurien de qüestionar-se si accions, situacions o paraules diferents signifiquen en realitat la mateixa cosa; segueix les convencions establertes.

Això succeeix, sobretot amb la iconografia, per exemple el fet d’utilitzar 3 línies horitzontals per al menú mobile de qualsevol aplicació és un estàndard reconeixible per tots els usuaris i que no hauria de ser canviat.

Igual que un botó verd ho associem a “d’acord” i un de vermell a “esborrar/cancel·lar” i tampoc hauríem d’invertir-los.

5. Prevenció d’errors:  millor que un bon disseny de missatges d’error és realitzar un disseny acurat que previngui errors.

L’opció d’auto completar de Google és un bon exemple d’usabilitat.

Al proper post, veurem els 5 principis bàsics restants.